АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
2397 Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци 11 Агуст 2016 683
2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 11 Агуст 2016 758
2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства 11 Агуст 2016 762
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина 11 Агуст 2016 686
2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация 11 Агуст 2016 663
2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 11 Агуст 2016 642
2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни 11 Агуст 2016 665
2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък 11 Агуст 2016 631
2013 Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения 11 Агуст 2016 691
1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси 10 Агуст 2016 877