Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Декларации за липса на конфликт на интереси 27 Юни 2017 1531
Структура 28 Април 2017 8845
Вътрешни правила КАО 20 Май 2015 2722
ЗАПОВЕД СЛУЖЕБНА ТАЙНА 12 Май 2015 4519
ХАРТА НА КЛИЕНТА 08 Април 2015 2160
Правилници и програми 15 Март 2013 5728
БАНКОВИ СМЕТКИ 14 Март 2013 6781
Контакти 14 Март 2013 28221
ЗАМЕСТНИК КМЕТ 05 Март 2013 9033
Кмет 28 Февруари 2013 15605