Брой записи # 
Заглавие Дата на създаване Посещения
Декларации за липса на конфликт на интереси 27 Юни 2017 1292
Структура 28 Април 2017 8535
Вътрешни правила КАО 20 Май 2015 2463
ЗАПОВЕД СЛУЖЕБНА ТАЙНА 12 Май 2015 4141
ХАРТА НА КЛИЕНТА 08 Април 2015 2046
Правилници и програми 15 Март 2013 5439
БАНКОВИ СМЕТКИ 14 Март 2013 6393
Контакти 14 Март 2013 26919
ЗАМЕСТНИК КМЕТ 05 Март 2013 8708
Кмет 28 Февруари 2013 15139