Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината-2016

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.01.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 29.02.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.03.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.04.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.05.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.07.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.08.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.09.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.10.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 30.11.2016 г.

Отчет за кaсовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2016 г.